Østfold, med sine lange industritradisjoner, er kanskje ikke det fylke man forbinder med kreativitet, men det er akkurat kreativitet og kreativ næring vi må satse mer på i framtiden.
Anders Johansen håper Østfold fortsatt kan ha sin egen konferanse for næringslivet etter at fylket forsvinner inn i Viken. Fredag blir det klart om «Partnerskap for næringsutvikling i Østfold» påtar seg arrangementet.
Diskusjonen om valg av jernbanetrasé gjennom Nedre Glomma-regionen har blitt kraftig intensivert i forkant av det forestående kommunevalget. To nye politiske grupperinger i Sarpsborg har gitt saken høy prioritet. Begge argumenterer for det såkalte rett linje-alternativet – et jernbanespor fra Råde via Rolvsøy til Halden som ikke inkluderer de to bysentraene i regionen; Sarpsborg og Fredrikstad.
I dag streikes det over hele verden. Jeg ville finne ut hva ungdommene i Fredrikstad tenker om klimaet, og hvorfor de tar del i dette.
#Østfoldprodusert episode 1: Hvor kan du handle lokalprodusert mat? Og hva er en mathåndtverker? 🤔