For økt omdømme i fylket er det valgt å satse på en felles plattform som skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke med dyktige og skapende mennesker, smarte bedrifter og gode steder å bo – Mulighetsriket.
Ambassadør-programmet er i gang: I november samlet Mulighetsriket de 12 ambassadørene til samlingshelg i Sarpsborg og Fredrikstad.