10 bud til deg som vil vokse!

– 2 av 3 nye arbeidsplasser må skapes i det private næringsliv, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo.

Hvordan skape flere private arbeidsplasser? Hva kan politikere gjøre for å legge til rette for flere arbeidsplasser, og hva kan næringslivet gjøre selv?

10 bud til et næringsliv som vil vokse:

 • Annonser ledige stillinger og synliggjør jobbmuligheter for potensielle tilflyttere.
 • Jobb systematisk med kompetanseheving for de ansatte.
 • Vær opptatt av hva som er riktig styrekompetanse for bedriften din akkurat nå.
 • Våg å ta tak i «gærne ideer» fordi knoppskyting og ideer som vokser ut av eksisterende bedrifter vil ha gode vekstvilkår!
 • Utnytt distriktenes fortrinn med lavere kostnader (sammenlignet med pressområdene), fremsnakk smådriftsfordelene, og tenk at omvendt sentralisering (desentralisering) er mulig.
 • Samarbeid om å bygge «destinasjonen», fordi fellesskapet vinner på at erfaringer deles.
 • Finn lokale/regionale partnere og gjør innkjøpene lokalt.
 • Ta imot lærlinger og støtt opp under andre som tar imot lærlinger.
 • Inkluder folk med spesielle utfordringer og gi alle en sjanse, inkludert de med «hull i CV’en». (Arbeidsinkludering og prøveperioder).
 • Snakk opp faget ditt og bransjen din (og ikke snakk ned andres fag/bransje).

Enkelte bedrifter som ønsker utvikling søker kommunenes næringsfond om støtte, men dette er bare en av mange måter å bringe ekstern kapital inn i virksomheten på.

 • Undersøk derfor også mulighetene for andre eksterne midler til utvikling av virksomheten din, f.eks EU-midler eller SkatteFUNN.

Regiondirektør i NHO Oslo Viken, Nina Solli inviterte til workshop!

10 bud til politikere som ønsker vekst i privat næringsliv:

 • Du må sikre tilgjengelig næringsareal og tilrettelagt infrastruktur.
 • Sørg for å ha attraktive boliger/tomter og gode kommunale tjenester.
 • Øk innsats på integrering, blant annet gjennom å skape og støtte opp om møteplasser.
 • Utvid samarbeidet mellom kommune og næringsliv.
 • Utvid det regionale samarbeidet om næringsutvikling for å styrke Østfold som én bo- og arbeidsregion.
 • Samkjør og samarbeid mer om rekruttering i hele regionen.
 • Kjemp for stadig bedre utdannings- og skoletilbud, inkludert høyere utdanning og høyskole.
 • Øk fokus på lokale innkjøp og bruk av lokale leverandører for å støtte lokalt næringsliv.
 • Få kommunene til å tenke mer innovativt og nyskapende om tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.
 • Støtt gründerne, særlig der det er snakk om nyetableringer som kommer i tilknytning til det bestående næringslivet (der det allerede finnes et sterkt og etablert miljø).
 • Etabler mentorordninger og tilrettelegg for et variert arbeidsmarked.

Politikere er gjerne opptatt av lokale arbeidsplasser, men er kommuneadministrasjonene like opptatt av å bruke muligheten til å gjøre innkjøp lokalt? Her finnes minst to veier til en mer næringsvennlig profil:

 • Alle større innkjøp må legges ut som anbud på Doffin, men kjøp opp til 1,3 millioner kroner er unntatt slike krav. Dermed finnes det en rekke innkjøp der man be om tilbud fra lokalt næringsliv.
 • Selv i de virkelig store anbudskonkurransene kan kommunene i større grad åpne for lokale bedrifter, ved at de legger mer vekt på å beskrive behovene de vil ha løst fremfor å liste opp spesifikke og ekskluderende krav. Ved å lete systematisk etter slike muligheter støtter man opp om næringslivet og lokale arbeidsplasser, som i neste omgang vil gi bedre skatteinngang og bedre kommuneøkonomi.

Starte din egen bedrift? -> https://mulighetsriket.no/naeringsliv

Utvikle din bedrift? -> https://mulighetsriket.no/naeringsliv/