Nyheter fra Østfold

Møt Østfold-ambassadørene for 2018

Klikk på bildene for å finne ut mer om den enkelte ambassadøren.

Marte Teien

Marte
Teien

Timur Yussupov

Timur
Yussupov

Marlene Mathiesen

Marlene
Mathisen

Stig Olsen

Stig
Olsen

Lill Andrea Just Larsen

Lillan
Just-Larsen

Alexander Hoff

Alexander
Hoff

Kennet Hald

Kennet
Hald

Maren Anna Brandsrud

Maren Anna
Brandsrud

Knut Idar Pedersen

Knut Idar
Pedersen

Marthine Unnerud

Marthine
Unnerud

Tor Jacob Solberg

Tor Jacob
Solberg

Helene Snilsberg Andersen

Helene Snilsberg
Andersen

Svinesund

Midt i smørøyet

Østfold er Norges sjette største fylke og ligger sentralt plassert. Det bor over 1,5 millioner mennesker i regionen og det er korte avstander mellom byene. I 2021 vil det ta kun 27 minutter med tog fra Moss til Oslo, samtidig som vi er porten ut i Europa.

Attraktiv og moderne

Østfold byr på attraktive byer og trygge tettsteder med gode bomiljø, skoler og kulturtilbud, med en moderne infrastruktur. Fylket er et kommunikasjonsknutepunkt med firefelts motorvei, ferge og jernbane, samt et bo og leiemarked som er langt mindre presset enn andre deler av Østlandet.

Snø Designstudio

Sterk og solid

Østfold har en rekke sterke fagmiljøer, og Høgskolen i Østfold bidrar til et levende høgskolemiljø i flere av fylkets byer. Det er også kort vei til universitetet på Ås, NMBU. Østfold har i underkant av 300.000 innbyggere og det er svært gode muligheter for å finne kvalifisert personell og næringslokaler.